Skip to content
Search
Close this search box.
colofon

Teksten
tenzij anders vermeld zijn de teksten opgesteld door het bestuur van Rietveldhuizen-VVE.

Grafisch ontwerp en websitebouw
Koen Slothouber

Webmasters
Andre Brocatus, Adrien van der Kloes, Wim Kok

Redactie Nieuwsbrief
Ida van Zijl en Ronald Willemsen

Het bestuur dankt Arjan Bronkhorst voor het ter beschikking stellen van zijn foto’s, zoals gepubliceerd in het boek weelde van de eenvoud / wealth of sobriety (ISBN 9789082135466)

disclaimers

Alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website opgeslagen informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rietveldhuizen-VVE.

Geprobeerd is alle rechthebbenden van beeldmateriaal en teksten te achterhalen. Mochten personen van mening zijn dat rechten niet zijn gehonoreerd dan kunnen zij contact opnemen met de vereniging via info@rietveldhuizen-vve.nl

privacyverklaring

Welke gegevens registreert Rietveldhuizen-VVE bij aanmelding als lid van de vereniging?

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer

 

Wat doet Rietveldhuizen-VVE met uw gegevens?

Persoonsgegevens worden geregistreerd en gebuikt ten behoeve van de ledenadministratie. Dan moet u denken aan:

  • verzenden van nieuwsbrieven; uitnodigingen voor deelname aan ledenvergaderingen,
  • excursies en evenementen; betalingsverzoeken voor de jaarlijkse contributie;
  • verzamelen en analyseren van gegevens om onze website te optimaliseren.

 

Worden uw gegevens beveiligd?

Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden en worden niet gedeeld met derden noch gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming vooraf. Ook zullen geregistreerde persoonsgegevens nimmer via sociale media worden gedeeld.

Inzicht in uw gegevens?

U kunt altijd inzicht krijgen in de persoonsgegevens die de Rietveldhuizen-VVE van u heeft geregistreerd. Dien hiertoe een verzoek in via info@rietveldhuizen-vve.nl. Hier u kunt u ook terecht als u gegevens wilt aanpassen of verwijderen.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal dat door leden en belangstellenden aan de vereniging ter beschikking wordt gesteld via mail, Facebook en overige sociale media kan alleen worden gebruikt voor interne publicaties van de vereniging.