Skip to content
Search
Close this search box.

Vereniging

foto: Arjan Bronkhorst

vereniging

Rietveldhuizen-VVE, opgericht in 2019, brengt eigenaren, bewoners en belangstellenden met elkaar in contact om te helpen bij het in stand houden en toekomstbestendig maken van door architect Gerrit Rietveld ontworpen woonhuizen.

Via nieuwsbrief en forum op deze website kunnen informatie en ervaringen worden gedeeld over onderhoud, verduurzaming, koop, verkoop en alles wat verder van belang is en aansluit bij de interesse van leden en belangstellenden.

Het onderlinge contact wordt gestimuleerd door het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, excursies en activiteiten zoals “Bij elkaar op bezoek”.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die de doelstelling van de vereniging een warm hart toedraagt.

lidmaatschap

Eigenaren en bewoners van huizen ontworpen door Gerrit Rietveld kunnen lid worden van onze vereniging. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2024  €40,-.  Leden worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering en kunnen daar meedenken en -praten over het te voeren beleid en te organiseren activiteiten.

Belangstellenden kunnen begunstigend lid worden voor in 2024 een bedrag van € 30,-.

Leden ontvangen een aantal malen per jaar een nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor door de vereniging te organiseren evenementen en activiteiten.

Bedrijven en instanties die het belang van het werk van Rietveld onderkennen en de doelstellingen van de vereniging willen ondersteunen, zijn van harte welkom. Voor een bedrag van minimaal € 250,- per jaar krijgen zij een vermelding, eventueel met link, op de website van de vereniging.

Eigenaren, bewoners, belangstellenden en bedrijven kunnen hun interesse kenbaar maken via het contactformulier, of lid worden via onderstaande knop.

Ida van Zijl

voorzitter

Wim Kok

penningmeester

Adrien van der Kloes

secretaris

Mieke Rietveld

lid

Ronald Willemsen

lid

contact